12 maj 2017

Grundutbildning i socialt företagande (Coompanion Örebro)

Välkommen till en kurs i socialt företagande på Karlskoga folkhögskola. Kursen är utformad för dig som arbetar i eller funderar på att starta ett socialt företag. För dig som vill lära dig mera, ta ledaransvar och har en egen affärsidé som du vill få möjlighet att utveckla.

kursinbjudan-grundutbildning-socialt-fo_retagande-kga-fhsk-17-18

 

 

 

Kursplan:

1. Sociala företag i sitt sammanhang i samhället. Sociala företag i Sverige, olika driftsformer och omfattning Stödstrukturer och samverkan i samhället. Studiebesök vid ett socialt företag

2. Demokratiskt företagande – vad är det? Tydlig rollfördelning och demokratiskt arbetssätt Verksamhetsledare/handledarens roll Faktorer för ett positivt arbetsklimat, konflikthantering

3. Verksamhetsledning Utveckling av kompetens och empowerment i företaget Olika former av samverkan på marknaden Meningsfull sysselsättning och lönsam produktion, hur går det ihop? Kvalitetsutveckling

4. Affärsidé och företagsutveckling Marknadsanalys och företagsstrategier Konkurrensfrågor Ekonomi och verksamhetsplanering Marknadsföring

5. Projektperiod Slutprojekt i form av utveckling av ny affärsidé alternativt verksamhetsutveckling i befintligt företag.

Anordnare av kursen är Karlskoga folkhögskola och kursledning sker i samverkan med Coompanion Örebro, kooperativ företagsrådgivning. Till kursen knyts ett branschråd som består av sociala företag, Arbetsförmedlingen, Möckelnföreningarna och Coompanion Örebro.
Kursen är en folkhögskolekurs och undervisningen är kostnadsfri men folkhögskolan tar en servicekostnad på 1550 kr/ termin. Kursen berättigar till CSN på deltid. Läs mer om Karlskoga folkhögskola, www.karlskogafolkhogskola.se
Anmälan senast 30 juni 2017 via Karlskoga folkhögskolans hemsida.

Frågor angående kursen, kontakta Elaine Lindblom, rektor Karlskoga folkhögskola Elaine.lindblom@karlskogafhs.se eller 0586 64601


Läs mer

Dela