4 maj 2018

”Inte bara hyresgäst! – ett seminarium om möjligheter för dig som vill bygga eller bo tillsammans med andra”.

Coompanion Mälardalen kommer att arrangera två seminarium den 24 maj som handlar om olika kollektiva lösningar på bostadsmarknaden och inriktade till olika målgrupp. Seminarierna arrangeras inom ramen för Projekt Framsteg.

Välkommen till en spännande eftermiddag kantad av exempel på möjligheter om nya vägar framåt för en

hållbar bostadsutveckling i Örebro län. Temat är lösningar där människor går samman för att skapa ett mer

hållbart boende för sig själva. Detta är flexibla lösningar där behoven och intresset hos lokalsamhälle och

berörda individer styr inriktningen vare sig det gäller bygga, bo eller förvalta tillsammans.

 

I programmet ingår övergripande information om:

• Byggemenskaper • Bogemenskaper • Kollektivhus • Nykooperativa byggare • Kooperativ hyresrätt

• Coliving och coworking • Startargrupper och crowdfunding

 

Föreläsare är arkitekt Kerstin Kärnekull med lång erfarenhet av kooperativa bygg- och boendelösningar.

Kerstin är även eldsjäl på kollektivhusföreningen Färdknäppen i Stockholm med ett 50-tal lägenheter för äldre.

 

Jonas Lagander från Projekt Framsteg kommer att informera om möjligheter till samverkan och stöd ihop med

Coompanion samt visa en kort film om konceptet ”Community Land Trust”. En inspirerande lösning som bland

annat kan göra bra boenden prisvärda för fler målgrupper.

Missa inte detta gyllene tillfälle att tanka ny kunskap och hitta nya samverkans- och utvecklingsmöjligheter!

Inbjudan 1 – “Bygg och bo” kl. 15-17
Inbjudan 2 – “Inte bara hyresgäst” kl.18-20

Dela