Bli medlem i Coompanion

Tycker du att kooperation är en god idé?
Företag och organisationer som vill främja det kooperativa nyföretagandet och regional utveckling kan ansöka om medlemskap i Coompanion Mälardalen. (antingen i Örebro eller Västmanlands län)
Tillsammans verkar vi för fler och bättre kooperativ och när vi blir fler kan vi synas mer, lära oss mer och ge fler tillgång till de möjligheter som kooperationen innebär.

Medlemsnytta

Medlemmar får nedsatt pris på våra utbildningar och har möjlighet att utnyttja vårt konsultstöd till en reducerad kostnad. Genom medlemskapet får ni också tillgång till ett nätverk.

Ansök nu!

För att bli medlem fyller ni i medlemsansökan. Maila stadgar/bolagsordning och senaste årsredovisningen.

Coompanions styrelse beslutar om medlemmen antas och därefter får ni en faktura på insatsen, 500kr i Örebro län eller 1000 kr i Västmanlands län. Insatsen betalas endast en gång. Coompanion har för närvarande ingen årsavgift. Den kan enligt stadgarna uppgå till högst 1000 kr.